Procediments i tècniques pictòriques

Taller a partir de 16 anys que ofereix els coneixements dels materials i procediments en la pràctica de l'art i de l'artista pintor.

Respon a la necessitat d’experimentar amb les grans possibilitats de la pintura tant en procediments com en suports i tècniques, coneixent les propietats del materials i sabent-les modificar si es necessari. Fomentar el plaer que proporciona el contacte amb la matèria primera i la seva elaboració perquè la nostra sensibilitat prengui consciència davant el material.

Cada procediment pictòric s’expressa d’una manera particular proporcionant noves i diverses capacitats d’invenció, la seguretat en aquestes capacitats ens vindrà donada pel coneixement de les tècniques i materials emprats.

L’assessorament de l’ofici al servei de la idea en un ampli espai amb grans obertures que ens permeten fruir de la llum natural.

On treballem

Preparació dels suports

Coneixement del suport des de l'inici.

Donat que l'èxit o el fracàs de cualsevol tècnica pictòrica depèn del coneixement del suport, es dedica especial atenció a la seva preparació des dels inicis: els papers, les fustes, muntem les nostres teles... tot a punt pel procés.

Els materials

Anàlisi dels materials.

Tot el que ens pugui ajudar en la nostra preparació s'analitza a fons: pincells, pigments, aglutinants, diluents, disolvents, espàtules, llapis, fixadors, coles, càrregues..., per conèixer les seves característiques.

Tècniques pictòriques

Possibilitats pràctiques.

Es tracten les diverses maneres d'acondicionar un material amb la finalitat de donar-li unes determinades propietats i funcionar de manera òptima: goma aràbiga, cola, tremp d'ou, caseïna, pintura a l'oli, encàustica, acrilics...